Strengere krav til miljøtiltak i boliger nå!

Det er ingen tvil lenger om at klimaet er i endring, takket være menneskelig aktivitet relatert til fossile energikilder. Forskerne er enstemmig – vi må gjøre noe for å snu denne trenden før det er for sent, for konsekvensene kommer ikke til å være til å leve med. Er det på tide å innføre strengere krav til miljøtiltak, også i boliger?

 

Hjemmet – en energisluker

Vi nordmenn elsker boligene våre, og med lange og kalde vintre er det ikke rart at vi liker å bruke mye tid og penger på å gjøre det så koselig som mulig innenfor våre fire vegger. Stikkord som varmekabler, lange varme dusjer og et høyt strømforbruk, har gjort husholdningene til de største energiforbrukerne i landet, og på det meste har vi hatt et forbruk på over 50 TWh.

 

Dette skremmende tallet er fra 2010, da vinteren var usedvanlig lang og kald, men energiforbruket har steget med ca 2% hvert eneste år siden 1970-tallet. Med stadig større behov for energislukende elektriske apparater og lignende, er det ikke rart at de norske husholdningers samlede energibehov har blitt et av de største i verden. Energiforbruket per innbygger i Norge er høyere enn gjennomsnittlig forbruk i OECD-landene, og betydelig større enn i de fleste andre land.

 

Dette holder ikke lengre. Vi kan ikke sitte her og se på at et land med knapt 5 millioner innbyggere og tilgang til alle de høyteknologiske midlene en kunne tenke seg kan forbruke mer energi enn land i betydelig dårligere stand. Norge har, som et av verdens rikeste land, en plikt for å være et foregangsland når det kommer til å bygge fremtidens samfunn. Vi må begynne å tenke nytt. Det grønne skiftet starter med ditt eget hjem.

 

Hvor kan det spares mest?

Det finnes en rekke ulike tiltak en kan innføre i et hjem for å gjøre det mer miljøvennlig, men la oss først se på hvor i huset en kan spare mest på miljøtiltak. En god indikasjon på dette er å undersøke hvilke husholdningselementer som bruker mest strøm. Forbruket kan selvsagt variere fra hjem til hjem, og kommer også an på om man bor i en enebolig eller boligblokk. Likevel er det mulig å finne noen mønstre på hva det er som sluker mest strøm i de fleste hus.

 

I et gjennomsnittlig norsk hjem går mesteparten av strømmen med til oppvarming, både av luft (64%) og vann (15%). Dette burde kanskje ikke komme på noen overraskelse for de aller fleste av oss, for som alle nordmenn kan skrive under på kan vinteren være både lang og kald. Etter oppvarming går en god slump av strømmen med på belysning, og 6% av alt strømforbruket går med her. Til sist har vi elektronisk utstyr og kjøle- og fryseutstyr, som begge krever 5% av strømforbruket. Det er altså tydelig at det er mest å spare på å først og fremst innføre miljøtiltak som gjør at oppvarming av luft og vann blir gjennomført på en mer miljøeffektiv måte.

 

Konkrete miljøtiltak

Det finnes en rekke ulike enøk-tiltak som burde vurderes av alle forbrukere med sans for egen økonomi og for miljøet. Her er noen konkrete tips til å få ned energiforbruket:

  • Installer en varmepumpe, så bruker du luft i stedet for ikke-fornybar energi.
  • Invester i et solcellepanel på taket.
  • Bytt til sparedusj.
  • Ikke la termostaten gå høyere enn 22 grader celsius.
  • Sparepærer bruker 80% mindre strøm enn vanlige pærer.
  • Slå av bryteren når du forlater et rom.

 

Likevel nytter det ikke å bare liste opp de ulike miljøtiltak hver enkelt husholdning kan gjennomføre i sitt eget hjem, dersom tiltakene er dyrere enn de tradisjonelle løsningene som i stor grad involverer bruk av fossile brennstoff. En varmepumpe kan koste titusener av kroner å installere, og det varierer litt fra sted til sted hvor lang tid det tar før den enkelte husholdningen har spart inn igjen denne kostnaden. Da er det bra at det statlige organet, Enova, har gitt gode subsidier til dem som velger å bytte til varmepumper.

 

Norge er et land som ofte ønsker å fremstille seg selv som et forbilde for resten av verden, men når det kommer til subsidier for grønne tiltak er vi likevel ikke best i klassen. Solcellepaneler, for eksempel, er per i dag 80% dyrere enn i Tyskland, og er dermed fremdeles forbeholdt de spesielt interesserte.