Slik får boligen bedre inneklima

Det er som regel ting som luftkvalitet, miljøgifter og drivhusgasser en snakker om når en nevner temaer som klima, men visste du at inneklima faktisk har mer å si for helsen til deg og din familie enn du tror? Voksne mennesker oppholder seg tross alt 90% av tiden inne, og det sier seg selv at elementer som støy, luftsikkerhet og ergonomi har noe å si for livskvaliteten.

 

Med inneklima menes alle fysiske og kjemiske forhold som påvirker oss innenfor de fire veggene. Mens et godt inneklima kan ha positive effekter for alt fra helse og trivsel til barns læringsevne kan et dårlig inneklima føre til nedsatt livskvalitet og funksjon, noe alle som har problemer med allergier, astma eller overfølsomhet kan skrive under på. Her er noen gode råd til hvordan du kan jobbe for å forbedre inneklimaet for deg og din familie.

 

Hva er inneklima?

Inneklima har vært på dagsorden til organer som Verdens Helseorganisasjon i løpet av de siste tiårene, og defineres gjennom ulike inneklimafaktorer, ved siden av hvordan det estetiske og psykososiale miljøet er. De ulike faktorene har vær og for seg noe å si for hvordan man opplever klimaet innvendig i en bolig eller et bygg, og er viktig for en rekke ulike helsemessige og psykologiske faktorer. Mens et godt inneklima er med på å bygge opp god psykisk og fysisk helse og produktivitet, er et dårlig inneklima med på å bidra til plager og muligens sykdommer, som særlig treffer personer som sliter med autoimmune sykdommer og andre helseplager. Også friske mennesker kan på lang tid bli syk av å oppholde seg i bygninger med dårlig inneklima, blant annet i form av hodepine, tretthet, luftveisinfeksjoner, tørre og såre slimhinner, konsentrasjonsvansker og nedsatt arbeidsevne.

 

Verdens Helseorganisasjon definerer inneklima etter følgende fem faktorer:

  • Det termiske miljøet: dette involverer blant annet romluftstemperatur, luftfuktighet og trekk.
  • Atmosfærisk miljø: odoranter i lufta (lukter) og andre partikler som pustes inn, samt tilstedeværelse av gasser og damper. Dette kan være biologiske elementer som husstøvmidd, flass og hudrester, muggsopp, pollen og bakterier, men også kjemiske stoffer fra rengjøringsmidler og lim.
  • Aktinisk miljø: denne faktoren dreier seg hovedsakelig om lys, og går ut på hvordan lysstyrken er regulert, samt blending og reflekser. Radongass, elektriske og magnetiske felt inngår også i dette punktet.
  • Akustisk miljø: Handler om lyd og lydoppfattelse, tilstedeværelse av støy eller vibrasjoner.
  • Mekanisk miljø: Dette punktet handler om alt fra sikkerhet (er gulvet glatt?) til hvordan rommene er innredet. Ergonomi og sittestillinger spiller også en vesentlig rolle her.

Hvordan skape et godt inneklima?

Det er ikke nødvendigvis slik at størrelsen på boligen har mye å si for inneklimaet. De aller fleste kan skape et godt inneklima hvor de bor ved å følge noen konkrete retningslinjer og ved å være observant på hva det er som skaper problemer der de bor. Her er noen gode råd for hvordan du kan skape et godt inneklima der du bor:

  • Unngå å røyke innendørs: Sigaretter er skadelige, både for den enkelte røyker og for personene rundt røykeren, som utsettes for passiv røyk og vond lukt. Særlig for husholdninger med små barn bør være obs på de alvorlige helseproblemene som barna utsettes for dersom noen røyker rundt dem. Selv om et vindu er åpent er det vanskelig å få ut den skadelige røyken, og røyker en lenge nok innendørs setter lukten seg fast i tekstiler og vegger, noe som kan skape et svært ubehagelig inneklima.
  • Gjør rent minste én gang i uken: Det sier kanskje seg selv, men et rent inneklima er et godt inneklima. Jevnlig renhold på gulv og støvfjerning på ulike flater er særlig viktig for å unngå reaksjoner på støv og opphoping av støvmidd, som kan føre til allergiske reaksjoner. Dessuten bør flater som er utsatt for fuktighet (som dusjkabinett, oppvaskbenker og kjøleskap) rengjøres for å unngå fuktskader og muggsopp.
  • Styr unna bygge- og oppussingsmaterialer som avgir gasser: særlig av hensyn til barn er det viktig å velge riktige materialer som gir minst mulig avgassing når en pusser opp. Dette er noe å tenke på når en velger produkter som lim, maling, beis, lakk og fargestoffer.
  • Luft ut ofte: et viktig element for et godt inneklima er ventilasjon, som sørger for luftfornyelse i boligen. Uansett hvilket ventilasjonssystem du har er den mest effektive måten å lufte ut å åpne vinduet. Det trengs ofte ikke mer enn fem minutter med åpent vindu for å skifte ut luften.