Oppvarming med varmepumpe

 

Mens de fleste norske hjem tidligere ble varmet opp av sentralvarmeanlegg og gulvvarme, går nå flere og flere husstander over til å regulere temperaturen med en varmepumpe. Varmepumper fungerer ved å omdanne energi fra lufta til varme eller kulde. Teknologien er i stadig utvikling, og produkter som passer til privatboliger er i dag både rimelige og lett tilgjengelige. Derfor er det kanskje ingen overraskelse at det i 2008 ble installert over 300 000 varmepumper i Norge.

 

Forbruker-teknologi på høyt plan

Varmepumpen ble på mange måter lansert som en teknologisk nyvinning for husholdninger både i Norge og utlandet. Teknologien er like enkel som genial, og går kort sagt ut på å omdanne uteluft til innevarme. Den kalde luften blir transportert fra et lavt til et høyt temperaturmiljø, og er med på å varme opp huset.

 

Teknologien fungerer på mange måte som et kjøleskap eller en fryseboks, hvor en termodynamisk prosess finner sted i et lukket sirkulasjonssystem. En varmepumpe består av en kompressor med en elektrisk motor, en fordamper,en kondensator og en strupeventil, som sammen er med forvandle den kalde uteluften til varm inneluft. Via et arbeidsmedium, som veksler mellom flytende form og gass, kan varme både bli tatt opp og avgitt.

 

Luftenergien tas gjennom fordamperen (som har en lavere temperatur) slik at varmeenergien går over i gassform. Gassen blir deretter sugd opp av en kompressor som (takket være litt tilført energi fra elektrisitet) øker trykket og gassens temperatur. Til slutt blir gassen ført inn i en kondensator som overfører varmen til inneluft eller tappevann.

 

Hvorfor varmepumpe?

En varmepumpe er med på å spare strømforbruket ditt, og kan dermed sees på som et enøk-tiltak. Dette er bra, både for din lommebok og for miljøet, for når nærmere 80% av den norske strømregningen går med på å sørge for å opprettholde en behagelig innetemperatur og å varme opp vannet vi daglig dusjer i, sier det seg selv at dette er stedet å begynne for å redusere strømforbruket.

 

En varmepumpe vil være med på å redusere behovet for energi med opp til 80%, sammenlignet med varmesystemer som baserer seg på olje, gass, elektrisitet og andre energikilder. For personøkonomien kan du dermed spare opp til 10 000 kilowattimer for året, noe som tilsvarer nærmere 8000 kroner. Varmepumper kan derfor trygt regnes som en lønnsom investering, sammenlignet med hus som varmes opp av varmekabler eller panelovner. For miljøet sin del er det også svært fordelaktig å velge en varmepumpe. Disse pumpene fører nemlig ikke til klimagassutslipp, ettersom at de benytter seg av luft, som både er fornybar og gratis.

 

Hvor mye koster en varmepumpe?

Det finnes en rekke forskjellig typer varmepumper og total pris (som også inkluderer installasjon av pumpa) varierer fra bolig til bolig. De ulike varmepumpesystemene faller som regel inn i ulike priskategorier, men vær obs på at prisene fluktuerer ganske mye fra år til år. Dessuten forekommer det av og til ekstra kostnader avhengig av hvilket system du bytter fra til en varmepumpe. Har du for eksempel en oljefyr fra før må du også betale for rengjøring av det eksisterende oljefyringsanlegget.

 

Her er en kjapp oversikt over prisnivåene på de ulike varmepumpesystemene (inkludert installasjon til privatbolig):

  • Luft til luft varmepumpe (den vanligste formen for varmepumpe): Mellom kr. 15 000 og 30 000
  • Luft til vann varmepumpe: Mellom kr. 60 000 og 150 000
  • Væske til vann varmepumpe: Mellom kr 120 000 og 300 000
  • Tappevannsvarmepumpe: Mellom kr 20 000 og 40 000
  • Ventilasjonsvarmepumpe: Mellom kr. 25 000 og 50 000
  • Solfangeranlegg for tappevann: Fra kr. 30 000 og oppover
  • Solfangeranlegg for tappevann og romoppvarming: Fra kr. 50 000 og oppover.

 

En varmepumpe kan ved første øyekast virke som en svært kostbar investering, og det er selvsagt ikke snakk om småpenger å sette inn et flunkende nytt varmeanlegg. Likevel er det verdt å huske på hvor mye en kan forvente seg å spare på et årlig basis takket være denne pumpen. Den vanligste varmepumpen (luft til luft), kan bli lønnsom etter så lite som to år i drift.

 

Nok et godt økonomisk insentiv til å gå over til et varmepumpesystem er at Enova tilbyr økonomiske tilskudd for dem som tar dette valget. Enova kan også hjelpe deg med å fjerne den eksisterende olje- eller parafinfyren når du installerer din nye varmepumpe.