Om Skarpnes boligfelt

Skarpnes boligfelt er et ambisiøst prosjekt i regi av Skanska Nordens, som satser på å bli Nordens første boligfelt bestående av nullhus. Boligene kommer dermed til å ha et svært lavt energibehov og kommer i tillegg til å produsere strøm til eget bruk. Slik vil Skarpnes, utenfor Arendal, bli det mest miljøvennlige boligområdet i Norden.

 

Beliggenhet

Nordens første boligfelt med nullhus har en flott plassering på en solrik høyde vest for Nidelva, like ved Vippa bru. Herfra er det enkelt å komme seg både sørover og nordover, og Arendal er kun 13 minutter unna med bil. Med flott natur lett tilgjengelig er Skarpnes boligfelt et ideelt bosted for både barnefamilier og aktive pensjonister. Nidelva byr på gode fiskemuligheter og langs kysten kan båtfolket legge til kai.

 

Om prosjektet

Boligfeltet ligger like sør for Arendal og består av 17 eneboliger, 3 rekkehus og 20 leiligheter, som alle er selvforsynt med energi. Byggene er konstruert basert på høyteknologiske og energieffektive løsninger deriblant solcellepanel, energibrønner og «Hot fill»-oppvaskmaskiner.

 

Prosjektet er i regi av en samarbeidsavtale mellom Skanska, SINTEF Byggforsk, Norges Forskningsråd og Agder Energi, og fungerer som et pilotprosjekt for ZEB (Zero Emission Buildings) og en case-study for FoU-prosjektet EBLE, som står for «Evaluering av boliger med lavt energibehov». I sistnevnte prosjekt blir boligene evaluert med hensyn til blant annet brukererfaringer, energibehov, fukt i konstruksjon og inneklima.

 

Målet med Skarpnes boligfelt er å vise at det lar seg gjøre å bygge et samfunn bestående av nullhus i Norge, takket være teknologi som har vært tilgjengelig de siste par årene. Den konvensjonelle teknologien benyttes på innovative måter for å komme frem til optimale løsninger for alt fra energibehov og energiproduksjon til kostnader og komfort.

 

Miljøtiltak

Husene i Skarpnes boligfelt er bygget for å være så miljøvennlig som mulig, med en rekke miljøtiltak både når det kommer til energibesparing og energiproduksjon samt bruk av gode byggematerialer.

 

Energitiltak:

  • Solceller på taket er med på å dekke byggets energibehov, og går med på å føre strøm til elementer som ventilasjonsanlegg, varmepumper, belysning, elektronikk og annet utstyr. Overskuddsstrøm som produseres av solcellene om sommeren overføres til Agder Energi og tilbakeføres om vinteren.
  • Hver enebolig er utstyrt med energibrønn og varmepumpe, og leilighetsbyggene har en av hver på deling. Energibrønnene holdes stabilt på mellom 7 og 8 grader celsius gjennom hele året, og kan dermed benyttes til å varme opp boligene og forbruksvannet, samt til å kjøle ned luften om sommeren.
  • Gode ventilasjonsanlegg sørger sammen med energibrønnene for en varmegjenvinningseffekt på over 90%.
  • «Hot fill»-oppvaskmaskiner og vaskemaskiner har et betydelig lavere energibehov enn «vanlige» maskiner.
  • Hvert bygg er utstyrt med styringsanlegg som kontrollerer de tekniske anleggene og gir utvendig solavskjerming.

 

Energikilder på tomten, som for eksempel solcellepanelet på taket, vil være med på å produsere både termisk og elektrisk energi til bygningen. En del av denne energien utnyttes direkte i boligene, mens overskuddes kan spares til kaldere dager.

 

Materialbruk:

Boligene i Skarpnes boligfelt er laget av lokale materialer med så lave klimagassutslipp som mulig. Eksempler på dette er lavkarbonbetong, som både blir brukt i konstruksjon på grunnen og som etasjeskillere i blokkene. Også tre, lokale takstein og resirkulert gips benyttes.

 

Som hovedmateriale for isolering benyttes mineralull, som har det beste livsløpet med tanke på klimagassutslipp. Ytterveggene er konstruert som dobbeltvegger, som er den mest gunstige løsningen for miljøet. Innvendig blir det brukt materialer med lavt utslipp mot romluften, noe som gir et godt inneklima.

 

Om Skanska AS

Skarpnes boligfelt blir bygget i hovedregi av svenske Skanska AS, et svensk entreprenørkonsern som er spesialisert innen bygg og anlegg av kommersielle lokaler, boliger og andre prosjekter. Skarpnes boligfelt er det hittil mest ambisiøse miljøfokuserte prosjektet til konsernet, som lenge har vært en pådriver for smarte og miljøeffektive bygg. Skanska Norge AS har operert på det norske markedet siden 1906, og har i dag en omsetning i overkant av 10 milliarder norske kroner. Skanska Bolig er en del av Skanska-familien som driver boligutvikling i Norden, og i Norge driver selskapet sin virksomhet i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Arendal og Kristiansand.