Hva er et nullhus?

 

Et nullhus er en energibesparende bolig eller bygning som er konstruert for å få husets totale energiregnskap til å bli så nær null som mulig. I praksis betyr dette at huset må produsere (eller absorbere) lik mengde energi som det forbruker. Mens enkelte nullhus produserer strøm til eget forbruk kan andre produsere overskuddsstrøm som enten kan selges eller brukes på andre tidspunkt (som for eksempel om vinteren). Ved siden av dette skal huset være karbonnøytralt med tanke på utslipp fra materialer, byggeprosess og riving.

 

Fremtidens hus?

Tradisjonelle hus og andre bygninger forbruker store mengder energi, men dette er kanskje ikke den optimale måten å bygge fremtidens hus. Det er ingen hemmelighet at oljen en dag kommer til å ta slutt, og nærmere 10 milliarder mennesker må finne nye energikilder til varme, matlaging og andre aktiviteter. En løsning kan være å optimalisere husene våre, slik at vi ikke bruker mer strøm enn strengt talt nødvendig. Med kreative løsninger og godt ingeniørarbeid kan fremtidens boliger konstrueres som både miljøvennlige og energiskapende. For at et nullhus skal leve opp til kravene, må det både ha et (relativt) lavt energibehov og være med på å produsere energi.

 

Hvordan redusere en bygnings energiforbruk?

Som vi alle vet er det vanskelig å holde energiforbruket nede i Norge, og særlig på vinterstid. Lange mørke dager og kalde netter gjør at varmeproduksjon så og si er et «must». Likevel finnes det en rekke tiltak en kan gjennomføre for å få ned energibehovet til et hus, også for hus som ikke faller inn under betegnelsen «nullhus».

 

For det første finnes det en rekke såkalte «passive tiltak» som er med på å få ned energiforbruket. Dette inkluderer ekstra varmeisolering (som skumplast, steinull, glassull og neoprencellegummi) men kan også involvere å installere gode vinduer (dobbelglass) og å innføre varmegjenvinning. Investeringer i varmepumper og andre strømbesparende tiltak kan også være med på å redusere forbruket. Det kan også være lurt å bruke oppvarmingssystemer med tidsinnstilling, slik at en ikke risikerer å bruke store mengder strøm når en egentlig ikke trenger det (som for eksempel om natten).

 

Hvordan kan en bolig produsere energi?

For noen år siden høres dette ut som en futuristisk ønskedrøm, men nåtidens nullhus kan faktisk være med på å produsere energi, både til eget og andres bruk. Slike hus har faktisk et eget navn: aktivhus, eller plusshus, som betyr at huset produserer mer energi enn eget forbruk. For selv om størsteparten av dagens norske energiutvikling foregår i nordsjøen er det ikke slik at det ikke finnes andre kilder til energi som kan og bør utnyttes.

 

Det finnes flere tiltak som kan forvandle et «vanlig» hus til et plusshus. Dette kan blant annet skje ved å innføre aktive løsninger som jordvarme, vindmøller og solfangere. Solcellepanel på taket kan være med på å fange opp de energirike solstrålene. Videre er det mulig å innrette et vannkraftproduksjonsanlegg på disse grønne husene.

 

Med alle disse innretningene på plass er det all grunn til å anta at en både kan produsere nok energi til å dekke sine egne strømbehov, og nok til å spare til senere på året, eller selge videre. Mens det for øyeblikket ikke er mulig å forvandle alle hus til null- eller plusshus, er det likevel et langsiktig mål og ønske fra produsentenes side at den overskuddsenergien som produseres kan bli sendt til de eldre husene, slik at det lokale energibehovet blir senket. Denne planen, som her og nå kun er en ønskedrøm, inngår i et interdisiplinært forskningsprosjekt ved NTNU som heter Zero Emission Neighbourhood. Får en et slikt prosjekt på plass har alle med plusshus muligheten til å kjøpe og selge helt ren og, ikke minst, lokal, energi.

 

Tips til å gjøre huset ditt litt mer energivennlig

Ikke alle har muligheten til å bo i et nullhus, enten det er på grunn av økonomiske årsaker eller fordi en ikke eier huset en bor i (om en leier en leilighet i en boligblokk har en begrenset med muligheter for å være klimanøytral). Likevel er det all grunn til å gjennomføre noen lure tiltak for å bruke mindre energi, noe som lønner seg både for privatøkonomien og for miljøet. Her er noen konkrete tips til hva en kan gjøre:

  • Senk temperaturen. Selv om det bare er snakk om en eller to grader, reduserer du forbruket og sparer en god slump med penger i løpet av året.
  • Monter tettelister rundt dører og vinduer, så stopper du trekken og sparer strøm.
  • Bruk sparepærer, så bruker du 80% mindre strøm enn med vanlige lyspærer.