Flere bør bygge nullhus

Det kan kanskje høres ut som noe fra en science fiction roman, men huset ditt kan være med på å gjøre verden til et bedre sted. Med nullhus menes boliger hvor det totale energiregnskapet er tilnærmet null, takket være tiltak som energiproduserende solceller. Tanken er at huset skal være selvforsynt med energi gjennom hele året, slik at overskuddsenergien en produserer om sommeren kan spares til kaldere dager. Men er det aktuelt for alle å bygge nullhus?

 

Fremtidens hus

Her og nå er nullhus i minoritet blant norske hjem, men det er all grunn til å tro at fremtiden ser grønn ut, også på hjemmebane. Utviklingen går i retning av energismart husteknologi, med varmepumper, sparedusjer og lignende apparater, til stadig mer forbrukervennlige priser.

 

Her på Skarpnes, sør for Arendal, har vi i regi av bygggiganten Skansa, bygget Nordens første boligområde kun bestående av nullhus. Målet med boligfeltet er å være et eksempel for andre samfunn som burde satse på grønne nybygg. Ved hjelp av innovativt bruk av konvensjonell teknologi, har vi skapt et boligfelt med optimale løsninger for både energibehov, energiproduksjon, kostnader og komfort.

 

Tomete er utstyrt med energikilder, deriblant solcellepanel på taket, som er med på å produsere all den elektriske og termiske energien som bygningen krever. Den strømmen som ikke blir direkte utnyttet av boligene, spares til kaldere dager. Også materialet i husene ved Skarpnes boligfelt er hentet fra lokale kilder og er optimalisert for å slippe ut minimalt med klimagasser.

 

Et utopisk samfunn – like rundt hjørnet?

Det har lenge vært en ønskedrøm å skape et samfunn som forbruker mindre energi og som ikke er avhengig av forurensende, ikke-fornybare strømkilder som fra olje, gass og kull. Utviklingen mot et slikt utopisk samfunn har lenge gått svært sakte, men takket være ny teknologi og prøveprosjekter med såkalte nullhus og plusshus, er drømmen nærmere enn aldri før.

 

Fortsetter vi på denne måten kommer vi til å nå målet, ett miljøtiltak av gangen. Likevel er det ikke slik at alle kan bygge nullhus eller forvandle huset de bor i til et energinøytralt hjem med det aller første. Nullhus er for øyeblikket ingen rimelig investering, selv om en kan argumentere med at det absolutt kommer til å lønne seg på lang sikt. Likevel er det ikke enkelt å overbevise nyetablerte barnefamilier eller eldre par til å bygge hus med en prislapp som er betydelig høyere enn «vanlige» nybygg.

 

Slik vi ser det er det helt nødvendig at flere og flere nybygg i Norge er null- eller plusshus, men dette kommer nok ikke til å skje hvis ikke staten bidrar med noen økonomiske insentiver for dem som velger dette alternativet. Noen aspekter av samfunnet er allerede på rett vei, og staten bidrar til å gjøre det rimelig å kjøre el-bil og å investere varmepumpe. Likevel er det ikke til å stikke under en stol at essensielle elementer ved et klimanøytralt hus, som for eksempel solcellepanel på taket, fremdeles er for dyrt for de aller fleste. Norge, som ofte ser på seg selv som et foregangsland når det kommer til klimasaker, belaster forbrukere med solcellepaneler som er 80% dyrere enn land som Tyskland. Det ser rett og slett ut til å være vanskelig å kvitte seg med myten om at det ikke er nok sol i Norge til at solceller kan være med på å utvikle betydelige mengder energi, selv om det motsatte har blitt bekreftet av klimaforskere gang på gang igjen.

 

Tross at statens klimainsentiver ikke klarer å holde følge med teknologien, har vi troen på at flere og flere kommer til å bygge nullhus i Norge. Stadig nye innovasjoner og bedre og bedre teknologi fører til at både varmepumper og solceller blir rimeligere og rimeligere, og med et voksende markedet for klimavennlig teknologi er dette en trend som har kommet for å bli. Vi må  tenke nytt dersom vi vil fortsette å produsere nok elektrisitet for å dekke strømbehovet for en stadig voksende befolkning. Derfor er det på tide å rette et seriøst fokus i alle ledd på å få flere og flere nordmenn inn i miljøvennlige nullhus, før det er for sent.