Bygninger uten klimautslipp – En løsning for fremtiden?

Hvis vi skal bygge en bærekraftig fremtid med nok strøm og tilgang til næring for en stadig voksende verdensbefolkning, er det ingen tvil om at de fleste av oss må endre livsstil. Men er det realistisk å forvente at vestlige mennesker som er vant med en viss standard innen teknologi og komfort, går med på dette premisset? Eller bør teknologien tilpasse seg de klimatiske forholdene, slik at vi ikke behøver gi slipp på noen av de godene vi har vent oss til i løpet av det siste århundret. La oss se på hva moderne byggteknologi kan gjøre for å takle de nærværende klimaendringene, kan de være en del av løsningen?

 

Nullhus og plusshus

Det er ikke særlig morsomt å tenke på at husene våre, som tross alt er der vi tilbringer størsteparten av fritiden vår, er med på å akselerere klimaendringene. Særlig i kaldere strøk som i Norge, behøver vi massevis av strøm til oppvarming av både luft og vann, noe som igjen medfører et energiforbruk som går over alle støvleskaft, skal en tro klima- og forbrukerforskerne. Dessuten er det ikke til å stikke under en stol at den samlede bygningsmassen av privatboliger og kontorbygg står for nesten halvparten av energibruken i Norge (ca 40%).

 

Likevel behøver vi dette forbruket, for hvordan skal vi ellers holde oss varme gjennom harde vintre? Det er på tide å tenke nytt, og fremtidens boliger bør både minimalisere strømforbruket og være med på å skape ny og ren energi.

 

Vi snakker om nullhus (hvor det totale energiregnskapet er tilnærmet null) og plusshus (hvor energiproduksjonen er større enn null). Hvor sistnevnte ønsker å innføre tiltak som solcellepanel på taket og (svært) lokale vindmøller, tar førstnevnte høyde for, først og fremst, å få ned bygningens energiforbruk, selv om tiltakene ofte er de samme. Tilhengere av plusshus ønsker å skape boliger som fungerer som lokale strømprodusenter, som produserer nok energi til at den kan bli fordelt til eldre hus som ikke har mulighet til selv å skape energi. Nullhus, derimot er mer beskjeden, og vil skape nok energi for å holde bygget forsynt over hele året.

 

Er klimavennlige bygg kommet for å bli?

I skrivende stund er ikke de fleste norske hjem å regne som verken nullhus eller plusshus, men det er ingen tvil om at mange nå ønsker å gjøre tiltak for å gjøre hjemmene sine både mer klimavennlige og mer strømbesparende, om ikke for andre grunner enn at det kan være en lønnsom investering.

 

Utviklingen går i retning av energismart teknologi, med varmepumper, sparedusjer og lignende apparater installert i de tusen hjem. 20 prosent av den norske befolkningen kjører rundt i elbiler, så hvorfor kan ikke husene våre være like klimavennlige og fremtidsrettede? Kommer alle fremtidige nybygg til å bli null- eller plusshus? Det finnes aldri riktige svar når en spekulerer om hva fremtiden vil bringe, men det er ikke vanskelig å se behovet for få tenke nytt, når vi har en stadig voksende og mer energi-kravstor befolkning.

 

Nå er det ikke slik at en konstant må bygge nytt for å få energiregnskapet til å gå opp. Det finnes heldigvis en rekke tiltak en kan gjennomføre på eksisterende bygg for få gjøre dem mer miljøvennlige. I dag er det mulig å installere solceller på taket til kontorbygg fra 80-tallet, selv om teknologien på dette tidspunktet kun var et glimt i en futuristisk forskers øye. Samtidig kan tiltak som bedre isolering og bytting til varmepumpe være med på å redusere energiforbruket til både privatboliger og kontorbygg.

 

Ingen kan per i dag slå fast at de fleste nye bygg blir nullhus, men strengere miljøkrav til nye bygninger, gjør nok at stadig flere kommer til å velge det miljøvennlige alternativet, særlig hvis staten også kan komme med positive finansielle insentiver.

 

Bygninger uten klimautslipp er i skrivende stund stort sett forbeholdt pilotbygg og forskningsprosjekter, men med stadig billigere miljøvennlige løsninger (solcellepaneler er betydelig rimeligere i dag enn for 20 år siden) og bedre teknologi, er det lov å drømme om et energieffektivt samfunn som kun består av null- og plusshus.